TOP


GWU

Fejn Qegħdin

Il-hidma tal-GWU ma tieqafx malli jinkiseb dak li tkun qed tahdem ghalih. Il-GWU hija organizzazzjoni dinamika u tevolvi b'mod kontinwu. Hija prezenza importanti ghall-izvilupp socjali u ekonomikau tal-haddiema Maltin. Il-GWU se tibqa' tkun il-vuci tal-haddiema f'fora nazzjonali. Il-GWU hija forza ghal bidla u ghalhekk hija se tibqa' taghmel l-almu taghha biex f'pajjizna jkollna djalogu socjali b'sahhtu.

Workers' Memorial Building,
South Street, Valletta - VLT 11.
Freephone:+356 25679200
Telephone:+356 25679200
FAX:+356 25679200
E-mail: info@gwu.org.mt

Ikkuntattjana

Contact form submitted!
We will be in touch soon.